Statinio statybos techninė priežiūra - statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Mūsų įmonės kvalifikuoti specialistai jums pades:

  • Atlikti administracinių, pramoninių, gyvenamųjų namų statybos bei rekonstravimo techninę priežiūrą;
  • Įvertinti statinių techninę būklę bei atitikimą nustatytiems reikalavimams;
  • Vykdyti statinių pripažinimo tinkamais naudoti procedūras;
  • Nustatyti statybos defektus bei teikti jų šalinimo pasiūlymus;